Una carriera à rebours. I quaderni d'appunti di Paola Masino